Om samtalsterapi hos Mikael

Legitimerad psykolog och psykoterapeut

Mikael Krall

Att gå i terapi är en speciell sak. Man skall anförtro sig till någon som man till en början inte känner. Att ta steget att börja i terapi kan därför kännas lite svårt, och man ställer sig frågan – ”Vem är det jag kommer att träffa?”. Och även om denna undran eller osäkerhet är alldeles naturlig kan den nog ofta göra att det tar emot lite grand att ta kontakt med en psykolog eller psykoterapeut trots att man behöver det. Och när du läser detta undrar du ju såklart vem jag är, eller kanske snarare hur jag är. Andra säger om mig att jag är ”naturlig” och ”trygg” som person. Och det är väl en bra början i en terapi – är det inte det?


Och jag undrar hur du mår eller vad det är som gör att du vill ha hjälp? Känner du dig nedstämd/ deprimerad? Plågas du av oro och (panik)ångest? Har du haft en uppväxt eller råkat ut för ett trauma som har påverkat dig mycket? Befinner du dig i någon slags kris, där du blivit lämnad, där någon av dina nära eller kära har gått bort? Känner du att du inte kan se en mening med tillvaron och brottas med existentiella frågor? Har du förlorat ditt arbete eller något annat viktigt i ditt liv? Eller är det något annat som gör att du behöver hjälp att arbeta med dig själv? Då är du välkommen att höra av dig till mig.


Vad jag har för utbildning och erfarenhet? Jo, jag har både en psykologutbildning och en psykoterapeututbildning med psykodynamisk inriktning. "Psykodynamisk" betyder att man i terapin ser hur ens historia spelar roll för hur man tänker, känner och agerar i livet och till varför man mår psykiskt dåligt här och nu. Men jag har också en bred och mycket lång akademisk bakgrund. Förutom att jag har läst på psykolog- och psykoterapeutprogrammet, så har jag studerat religionsfilosofi (mastersexamen), musikvetenskap (1,5 år), pedagogik (1 år på halvfart) och dramatik med dramapedagogisk inriktning (1 år). Jag har företagit mig mycket i livet och varit i olika sammanhang och subkulturer, något som ju är till stor nytta i mötet med människor med olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Jag har också goda kunskaper om vuxenutveckling, d.v.s. om psykologiska mognadstadier för vuxna.


Jag arbetar dessutom som psykolog inom psykiatrin och har gjort så i över 20 år. Har arbetat både inom öppen- och slutenvård och har därför en bred erfarenhet av människor med olika svårigheter och lidanden. Jag har bl.a. deltagit i forskningsprojektet POSE under åren 2010-2017 som psykodynamisk psykoterapeut för patienter med paniksyndrom (PFPP, panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi). I både psykiatrin och i min privata mottagning arbetar jag med diagnoser som depression, paniksyndrom, tvångssyndrom, utmattningssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Som anges på första sidan kan man komma till mig av olika skäl, också om man mår psykiskt okej men ändå vill arbeta med sig själv.


Mitt sätt att arbeta vilar i den psykodynamiska/psykoanalytiska traditionen. Men psykoterapi är en gemensam resa, där våra personligheter och dina behov skapar vårt unika sätt att arbeta tillsammans, mot resans mål – att må och förstå dig själv bättre.
Jag samarbetar med psykiatriker Manuela Scheidenberger, om behov av en läkarkontakt finns.

Se: www.medemus.seAvgiften för psykologsamtalen är relaterad till din inkomst och/eller ekonomi.

Den beräknas på 2,4% av bruttoinkomsten och/eller grundas på din ekonomiska situation.

Minst 750 kr och max 1050 kr per samtal.

Företag betalar 1300 per session.Du är välkommen att höra av dig!

(placeholder)

Förstasidan

(placeholder)

Kontakt