Psykoterapimottagning Överås
 
Välkommen till Psykoterapimottagning Överås 

På Villa Överås finns det flera verksamheter, 
varav en är Psykoterapimottagning Överås. 

Livet ställer krav på oss och ibland kan vi behöva
hjälp med att arbeta med oss själva för att komma vidare. 


Vi erbjuder psykologsamtal och psykodynamisk psykoterapi för dig som har en inre smärta, mår psykiskt dåligt, är nedstämd eller deprimerad, har problem med oro och ångest, befinner dig i en i livskris eller brottas med existentiella frågor m.m.

insiktsterapi psykodynamisk psykoterapi psykologsamtal

Mikael Krall

Leg. psykolog


Samtal utifrån psykodynamisk grund


Kunskap om vuxenutveckling och specifik psykodynamisk terapimetod för paniksyndrom (PFPP)

Gunnar Olsson

Leg. psykolog


Samtal utifrån psykodynamisk grund


Kunskap om högkänslig personlighet (HSP)

och neuropsykologisk problematik