Psykoterapimottagning Överås
 
Välkommen till Psykoterapimottagning Överås 

På Villa Överås finns det flera verksamheter, 
varav en är Psykoterapimottagning Överås. 

Livet ställer krav på oss och ibland kan vi behöva
hjälp med att arbeta med oss själva för att komma vidare. 


Jag erbjuder psykologsamtal och psykodynamisk psykoterapi för dig som inte 
mår bra psykiskt eller som vill arbete med dig själv även om du mår okej. 
Så har du en inre smärta, är nedstämd eller deprimerad, har problem med oro 
och ångest, utmattning, befinner dig i en i livskris eller brottas med 
existentiella frågor m.m. är du välkommen att höra av dig.

insiktsterapi psykodynamisk psykoterapi psykologsamtal

Mikael Krall

Leg. psykolog


Samtal utifrån psykodynamisk grund


Kunskap om vuxenutveckling och specifik psykodynamisk terapimetod för paniksyndrom (PFPP)