Gunnar Olsson
 
 

Legitimerad psykolog Gunnar Olsson


Jag har en psykodynamisk grundutbildning (steg 1).

Jag blev legitimerad psykolog 2002 och har sedan dess arbetat inom vuxenpsykiatrin, både inom sluten- och öppenvården. Innan psykologutbildningen arbetade jag under många år som mentalskötare inom psykiatrin.

Jag är van att ha samtal med människor som, av olika skäl, behöver förstå sig själva och sin situation bättre. Man kan t.ex. befinna sig i en livskris, ha existentiella frågor, och ha problem med depression, oro och ångest. Jag har även kunskap om högkänslig personlighet HSP (The Highly Sensitive Person) och neuropsykologisk problematik.


Avgiften för psykologsamtalen är relaterad till

din inkomst eller ekonomi.


Vid bruttoinkomst över 30 000 kr per månad: 800 kr per samtal.

Vid bruttoinkomst upp till 30 000 kr per månad: 750 kr per samtal.

Vid låg inkomst: 700 kr per samtal.